ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ไม่มีหมวดหมู่

ทต.บ้านฉาง ประกาศรับสมัครงาน 8-16 พ.ค. 2566

This gallery contains 5 photos.

เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
1.ประเภทพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่งระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุขฯ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
-สำนักปลัด
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
-กองสาธารณสุขฯ
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 3863 0667-9 ต่อ 113

เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านฉาง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
เวลาประมาณ 9.00 น. นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน
ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และประธานปล่อยแถวขบวนรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ณ บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าที่ทำการอำเภอบ้านฉาง
และร่วมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้
1. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง
2. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านฉาง
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
5. มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
6. มูลนิธิสยามร่วมใจ
7. ประชาชนจิตอาสา

ทดสอบข่าวกิจกรรม-2

                 135111111111111111111111111111111111111111111111111555  15651823211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

เทศบาลตำบลบ้านฉางมีนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2566