ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายกิติพงศ์​ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ที่แสดงถึงความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ความมีน้ำใจ การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของไทยให้อยู่ตลอดไป