ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ กวาดถนน เก็บขยะ บริเวณชายหาดพยูน โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว