ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านฉาง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
เวลาประมาณ 9.00 น. นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน
ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และประธานปล่อยแถวขบวนรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ณ บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าที่ทำการอำเภอบ้านฉาง
และร่วมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้
1. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง
2. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านฉาง
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
5. มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
6. มูลนิธิสยามร่วมใจ
7. ประชาชนจิตอาสา