ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

สัตว์ประจำ ทต.บ้านฉาง

ปลาพยูน ปลาประจำตำบ้านฉาง

 เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เชื่อว่าพะยูนเคยอาศัยหากินอยู่บนบก และมีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง