ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

วันที่ 26 พ.ค. 66 ทต.บ้านฉาง เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อนที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านฉาง ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2) เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และลงพื้นที่ดูการดำเนินการโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น