ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ทำป้ายสติกเกอร์ จำนวน 5 ป้าย