ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ตราสัญลักษณ์

 

ดวงตราเครื่องหมายเทศบาลนี้ เป็นรูปพระอาทิตย์ก้อนเมฆ เรือใบในท้องทะเล

และรูปปลาพยูน ซึ่งมีความหมายดังนี้

พระอาทิตย์    แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

เมฆ                 แสดงถึง บรรยากาศของตำบลบ้านฉางที่มีความชุ่มฉ่ำ เย็นสบายน่าอยู่

                       ตลอดจนมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรต่างๆ

เรือใบ              แสดงถึง สถานที่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สวยงาม

ปลาพยูน       แสดงถึง ท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์