ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิดสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566